ŒODR Ekologia

|Szukaj|     |Lista producentów|     |Warunki umieszczenia ofert|    

Baza gospodarstw ekologicznych w województwie świętokrzyskim

Warunki umieszczania ofert w internetowej bazie danych

Warunki umieszczania ofert w internetowej bazie danych producentów ekologicznych.

 1. Baza została utworzona na wniosek producentów w celu ułatwienia kontaktu z konsumentami i odbiorcami produktów ekologicznych.

 2. Zamieszczanie ofert w bazie jest bezpłatne. Zgłaszający ofertę ma obowiązek stałego jej aktualizowania.

 3. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach nie odpowiada za aktualność składanych przez producentów ofert.

 4. W bazie danych zamieszczane są tylko informacje o gospodarstwach posiadających aktualny certyfikat (gospodarstwa w okresie „przestawiania„ mogą być zgłoszone dopiero po uzyskaniu certyfikatu).

 5. W celu zamieszczenia oferty należy ze strony „bazy„ pobrać formularz zgłoszeniowy i po wypełnieniu wydrukować, podpisać i przesłać na adres:

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach,

  Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie (z dopiskiem:EKOBAZA Sekcja Ekologii).

 6. Drugi egzemplarz w formie elektronicznej, (jeżeli jest to możliwe) należy przesłać na adres: ekologia@sodr.pl

 7. Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Modliszewicach przetwarza dane w celu ułatwienia kontaktów konsumentów i firm skupujących z producentami. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 23 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zgodnie z ww. ustawą osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do ich treści oraz poprawiania.


Formularz zgłoszeniowy dla rolników posiadających gospodarstwa ekologiczne - formularz zgłoszeniowy

Pracownicy ŚODR w Modliszewicach do kontaku:


ŚODR Modliszewice - Marian Szałda - e-mail: Wyślij e-maila

ŚODR Modliszewice - Kucharska Małgorzata- e-mail: Wyślij e-maila

ŚODR Modliszewice - Marta Ośka - e-mail: Wyślij e-maila

Copyright © 2013 ŚODR Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach,    designed by ZT,