Harmonogram:


Możliwość zgłoszenia uczestnictwa w wybranym szkoleniu zostanie zablokowana na dwie godziny przed jego rozpoczęciem.
Po prawodłowej rejestracji uczestnik otrzyma wiadomość e-mail od: moj@sodr.pl
Czasem wiadomości e-mail wpadają do SPAMu lub innych folderów.

Lp.Data
godzina rozpoczęcia
godzina zakończenia
AdresKategoriaTematOrganizator / rejonZgłoś swój udział
1
2023-03-31
8:00
9:30
UMiG w Połańcu
szkolenie
Z.1.G.1.1 Zasady przyznawania dopłat bezpośrednich w 2023 r.
inż. Dominika Wójcik
PZD Staszów
2
2023-03-31
9:30
11:00
UMiG w Połańcu
szkolenie
Z.1.A.1.17Nowoczesne technologie uprawy roślin ogrodniczych
mgr inż. Agnieszka Woźniczka
PZD Staszów
3
2023-03-31
8:00
9:30
ul. Budzyńska 2 Kazimierza Wielka
szkolenie
Z.1.B.2.5 Metody dezynfekcji i deratyzacji stosowane w budynkach inwentarskich 
Mateusz Niziurski
PZD Kazimierza
4
2023-03-30
10:00
11:30
Konieczno 84- Remiza OSP
szkolenie
Z.1.C.3.1 Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne w rolnictwie. 
mgr Robert Jurek
PZD Włoszczowa
5
2023-03-30
11:30
13:00
Konieczno 84- Remiza OSP
szkolenie
Z.1.G.1.1 Zasady przyznawania dopłat bezpośrednich w 2023 r. 
mgr inż. Joanna Stefańczyk
PZD Włoszczowa
6
2023-03-30 do 2023-03-31
8:00
14:00
Opatów - Powiatowe Centrum Kultury i Rekracji- ul. Szpitalna 4a
szkolenie odpłatne
Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie - szkolenie podstawowe
inż. Adam Saracen
PZD Opatów
7
2023-03-30
9:00
10:00
Brody - Urząd Gminy
szkolenie
Z.1.G.1.1 Zasady przyznawania dopłat bezpośrednich w 2023 r.
mgr inż. Justyna Gulba
PZD Starachowice
8
2023-03-30
8:30
10:00
Świetlica OSP Ossolin
szkolenie
Z.1.G.1.1 Zasady przyznawania dopłat bezpośrednich w 2023 r.
mgr inż. Anna Chojnacka
PZD Sandomierz
9
2023-03-30
8:00
12:00
ul. Budzyńska 2 Kazimierza Wielka
konferencja
Z.1.P.1.3 Ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu 
Małgorzata Magnes
PZD Kazimierza
10
2023-03-30
8:00
9:00
ul. Budzyńska 2 Kazimierza Wielka
szkolenie
Z.1.I.1.1 Zarządzanie gospodarstwem rolnym
Małgorzata Magnes
PZD Kazimierza
11
2023-03-30
9:00
10:00
ul. Budzyńska 2 Kazimierza Wielka
szkolenie
Z.1.K.1.3 Zasady stosowania i przechowywania nawozów mineralnych i naturalnych w aspekcie wymagań ustawy Prawo wodne.
Anna Walczyk
PZD Kazimierza
12
2023-03-30
10:00
11:00
ul. Budzyńska 2 Kazimierza Wielka
szkolenie
Z.1.P.1.1 Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł rolniczych
Anna Walczyk
PZD Kazimierza
13
2023-03-29
16:00
18:00
Ciuślice - świetlica wiejska
szkolenie
Z.1.M.7.1 Wybrane zagadnienia prawne z ustawy o ochronie zwierząt 
Mateusz Niziurski
PZD Kazimierza
14
2023-03-29
9:30
11:00
Świetlica Wiejska Wólka Gieraszowska
szkolenie
Z.1.G.1.1 Zasady przyznawania dopłat bezpośrednich w 2023 r.
mgr inż. Iwona Korecka-Wiemann
PZD Sandomierz
15
2023-03-29
8:30
14:30
Ożarów - MGOK Ożarów- ul. Stodolna 3
szkolenie odpłatne
Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie - szkolenie uzupełniające
mgr inż. Zbigniew Kaczorek
PZD Opatów
16
2023-03-29
8:00
10:00
Gospodarstwo Haraźny Mariola Kosowice 67 gm. Bodzechów
szkolenie
Z.1.B.5.1 Wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie
mgr inż. Wioletta Haraźny
PZD Ostrowiec
17
2023-03-29
10:00
11:00
Gospodarstwo Haraźny Mariola Kosowice 67 gm. Bodzechów
pokaz
Z.7.M.2.30Atestacja opryskiwaczy sadowniczych
mgr inż. Wioletta Haraźny
PZD Ostrowiec
18
2023-03-29
9:00
13:00
Centrum Kultury w Łubnicach
konferencja
Z.1.G.2.2 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - zobowiązania beneficjentów.
mgr inż. Justyna Żak-Wójcik
PZD Staszów
19
2023-03-29
10:00
11:00
Centrum Kultury w Łubnicach
szkolenie
Z.1.C.1.1 Prowadzenie rachunkowości rolnej
mgr Magdalena Połeć
PZD Staszów
20
2023-03-29
11:00
12:00
Centrum Kultury w Łubnicach
szkolenie
Z.1.C.2.1 Podatek VAT w rolnictwie
mgr Magdalena Połeć
PZD Staszów
21
2023-03-29
12:00
13:00
Centrum Kultury w Łubnicach
szkolenie
Z.1.P.2.1 Wsparcie dla działań środowiskowych w ramach WPR na lata 2023-2027
inż. Magdalena Walasek
PZD Staszów
22
2023-03-28
9:00
15:00
Gnieszowice , Remiza OSP
szkolenie odpłatne
Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie - szkolenie uzupełniające
mgr inż. Marta Toś
PZD Sandomierz
23
2023-03-28
10:00
11:30
Siedziba PZDR Włoszczowa, ul. Jana III Sobieskiego 38
szkolenie
Z.1.P.2.1 Wsparcie dla działań środowiskowych w ramach WPR na lata 2023-2027 
mgr inż. Joanna Stefańczyk
PZD Włoszczowa
24
2023-03-28
11:30
13:00
Siedziba PZDR Włoszczowa, ul. Jana III Sobieskiego 38
szkolenie
Z.1.C.2.1 Podatek VAT w rolnictwie 
mgr Robert Jurek
PZD Włoszczowa
25
2023-03-28 do 2023-03-29
9:30
15:00
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, ul. Armii Krajowej 9 - sala konferencyjna
szkolenie odpłatne
Zasady integrowanej produkcji roślin rolniczych - szkolenie podstawowe 
mgr Justyna Grudzień
PZD Jędrzejów
26
2023-03-28
16:00
18:00
Kijany - świetlica wiejska
szkolenie
Z.1.J.1.2 Znakowanie żywności sprzedawanej w ramach rolniczego handlu detalicznego i sprzedażny bezpośredniej 
Marta Borek
PZD Kazimierza
27
2023-03-28
8:00
9:00
Gnieszowice - Remiza OSP
szkolenie
Z.1.G.1.1 Zasady przyznawania dopłat bezpośrednich w 2023 r.
mgr inż. Jolanta Śliwińska
PZD Sandomierz
28
2023-03-28
10:00
11:00
Urząd Gminy Górno
szkolenie
Z.1.G.1.1 Zasady przyznawania dopłat bezpośrednich w 2023 r.
mgr Agnieszka Kulejewska
PZD Kielce
29
2023-03-27
10:30
12:30
Remiza OSP w Rembiechowie
szkolenie
Z.1.E.1.1 Dywersyfikacja źródeł dochodów dla rolników - dobre przykłady i możliwości finansowania. 
mgr Magdalena Tkacz
PZD Jędrzejów
30
2023-04-04
9:00
10:00
Niekrasów, remiza OSP
szkolenie
Z.1.M.2.6 Zasady integrowanej ochrony roślin.
mgr inż. Agnieszka Woźniczka
PZD Staszów
31
2023-04-04
11:00
12:00
Niekrasów, remiza OSP
szkolenie
Z.1.M.3.1 Dobre praktyki dotyczące zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych
inż. Dominika Wójcik
PZD Staszów
32
2023-04-04
10:00
11:00
Niekrasów, remiza OSP
szkolenie
Z.1.G.1.1 Zasady przyznawania dopłat bezpośrednich w 2023 r.
mgr Magdalena Połeć
PZD Staszów